Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Den röda pyramiden

  • Tjaelije: Rick Riordan
  • Bievnije: LuJeJ R
  • Sjiehteles: 9-12 Båeries
  • Dutnjien gïen lea Legimuskonto: Legimus ikon Legimus
  • Dorjesovveme: 21 Voerhtjen 2022
Den röda pyramiden

Man bïjre gærja lij:

Carter och Sadie Kane har inget gemensamt utom att de är syskon. På julafton går något som deras pappa Juilus Kane gör, väldigt fel. De måste ge sig ut på ett uppdrag där de får resa runt i världen för att försöka rädda Julius från den egyptiske guden Set.

PS. "Den röda pyramiden" är den första boken i serien "Kanekrönikan"

Maam gærjan bïjre tuhtjim:

Jag gillar den inte, jag ÄLSKAR den! Den är rolig, spännande, magisk (på många sätt), beroendeframkallande, bladvändare, romantisk, innehåller egyptisk mytologi och mycket mer. Seriöst man kan inte annat än älska den så läs!!!

Bokens "koncept" är att det är två kapitel i Carters perspektiv sen två i Sadies, och så fortsätter det så.