Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Flickan på Kyrkogården

  • Tjaelije: Mårten Melin och Hanna Granlund
  • Bievnije: KuZuR T
  • Sjiehteles: 6-9 Båeries
  • Dutnjien gïen lea Legimuskonto: Legimus ikon Legimus
  • Dorjesovveme: 13 Suehpeden 2022
Flickan på Kyrkogården

Man bïjre gærja lij:

Ett spöke börjar skolan.

PS. "Flickan på kyrkogården" är den första boken i serien "Spöksystrar"

Maam gærjan bïjre tuhtjim:

Bra 👍👍👍👍👍👍👍👍👍