Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Piratens vålnad

  • Tjaelije: Mårten Melin och Jimmy Wallin
  • Bievnije: Valter
  • Sjiehteles: 6-9 Båeries
  • Dutnjien gïen lea Legimuskonto: Legimus ikon Legimus
  • Dorjesovveme: 13 Suehpeden 2022
Piratens vålnad

Man bïjre gærja lij:

Boken handlar om pirater och skatter.

PS. "Piratens vålnad" är den andra boken i serien "Monsterdeckarna"

Maam gærjan bïjre tuhtjim:

Boken är jättebra, spännande och rolig.