Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Smartast i stallet

  • Tjaelije: Pia Hagmar
  • Bievnije: Lovimsa
  • Sjiehteles: 6-9 Båeries
  • Dutnjien gïen lea Legimuskonto: Legimus ikon Legimus
  • Dorjesovveme: 20 Voerhtjen 2022
Svante smatast i stalet

Man bïjre gærja lij:

Boken handlar om hästen Svante som kan vara lite bråkig ibland. Hans kompisar retas med honom och Svante tycker att de har pyttesmå hjärnor. Svante gillar barn, men vill inte att de ska rida på honom..

Maam gærjan bïjre tuhtjim:

Jag tyckte att boken var bra, men lite för lite text. Det var bra att det inte var några kapitel i boken. Jag läste ut boken på en dag och den är bra om man gillar hästar.