Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Rum 213

  • Tjaelije: Ingelin Angerborn
  • Bievnije: YeCuS D
  • Sjiehteles: 9-12 Båeries
  • Dutnjien gïen lea Legimuskonto: Legimus ikon Legimus
  • Dorjesovveme: 20 Voerhtjen 2022
Rum 213

Man bïjre gærja lij:

Elvira ser en nummerplåt där det står: RUM 213. Sedan åker hon på kollo där hon och två andra tjejer får rum 213. Någon tar deras saker, och massa konstiga saker börjar hända...

PS. "Rum 213" är den första delen i serien "Mebeltrilogin".

Maam gærjan bïjre tuhtjim:

Boken är ganska läskig. Den är för 9-12 åringar, men det är nog bra att inte vara så lättskrämd. Jag brukar inte bli rädd av böcker men den här var läskig. Fast också lite mysig. På en skala till 10 ger jag den 9,5!!!