Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Morrigan Crows magiska förbannelse

  • Tjaelije: Jessica Townsend
  • Bievnije: BiCoX C
  • Sjiehteles: 9-12 Båeries
  • Dutnjien gïen lea Legimuskonto: Legimus ikon Legimus
  • Dorjesovveme: 1 Snaltjen 2022
Morrigan Crows magiska förbannelse

Man bïjre gærja lij:

Morrigan har levt hela sitt liv i en stad där alla tror att hon bär på en förbannelse och att hon ska dö på mörkerafton. Men samma kväll som hennes tidiga död skulle komma kom istället en man och räddade henne. Samtidigt tog han med henne till en annan värld full av annorlunda saker och utmaningar.

"Morrigan Crows magiska förbannelse" är första delen i serien Nevermoor.

Maam gærjan bïjre tuhtjim:

Det var en jättebra bok även om man måste kämpa sig igenom de första kapitlena.