Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Prästgårdens hemlighet

  • Tjaelije: Tobias Söderlund
  • Bievnije: BoRuB C
  • Sjiehteles: 9-12 Båeries
  • Dutnjien gïen lea Legimuskonto: Legimus ikon Legimus
Prästgårdens hemlighet

Man bïjre gærja lij:

Prästgårdens hemlighet handlar om ett kompisgäng som rymmer hemifrån och åker till ett spökhus.

P.S. Prästgårdens hemlighet är första felen i serien Spökkameran.

Maam gærjan bïjre tuhtjim:

Superbra!