Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
 • Ikon ugglan silhuett

En duktig hund

 • Tjaelije: Meg Rosoff
 • Bievnije: FadingTuba
 • Sjiehteles: 6-9 Båeries
 • Dutnjien gïen lea Legimuskonto: Legimus ikon Legimus
 • Dorjesovveme: 21 Voerhtjen 2022
En duktig hund

Man bïjre gærja lij:

Boken handlar om en familj som har problem, men där en hund gör allt bra igen. Mamman säger upp sig från jobbet som mamma och går på yoga och sånt. Familjen får klara sig bäst den kan. Det går inte så bra tills hunden McTavish får ordning på dem..

PS. "En duktig hund" är första delen i serien "En duktig hund"

Maam gærjan bïjre tuhtjim:

Jag tyckte den var jättebra! Boken passar särskilt för hundälskare.

FadingTuba aaj tjaaleme

6-9 jaepie
 • Ikon ugglan silhuett
Erin Hunter

Warriors: Midnatt

6-9 jaepie
 • Ikon ugglan silhuett
Erin Hunter

Warriors: Månsken

9-12 jaepie
 • Ikon ugglan silhuett
Erin Hunter

Warriors: Ut i det vilda

9-12 jaepie
 • Ikon ugglan silhuett
Erin Hunter

Warriors: Eld och is

9-12 jaepie
 • Ikon ugglan silhuett
Erin Hunter

Warriors: Stormen kommer

6-9 jaepie
 • Ikon ugglan silhuett
Erin Hunter

Warriors: Det svåra valet

6-9 jaepie
 • Ikon ugglan silhuett
Erin Hunter

Warriors: Ödets timma