Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Godnatt Mister Tom

  • Tjaelije: Michelle Magorian
  • Bievnije: WuQuJ W
  • Sjiehteles: 9-12 Båeries
  • Dutnjien gïen lea Legimuskonto: Legimus ikon Legimus
  • Dorjesovveme: 15 Ruffien 2022
Godnatt Mister Tom

Man bïjre gærja lij:

Den handlar om en pojke som skickas ifrån sin familj ut till en gubbe på landet för att komma ifrån kriget i London. Han är väldigt blyg och rädd i början men snart blir han som en helt annan pojke. Han och den gamla mannen blir väldigt bra vänner.

Maam gærjan bïjre tuhtjim:

Den var både sorglig och glad. Det var lätt att leva sig in och förstå hur det var för William.