Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Den långa vägen hem

  • Tjaelije: Cynthia Voigt
  • Bievnije: sasty13
  • Sjiehteles: 9-12 Båeries
  • Dutnjien gïen lea Legimuskonto: Legimus ikon Legimus
  • Dorjesovveme: 6 Snaltjen 2022
Den långa vägen hem

Man bïjre gærja lij:

Boken handlar om fyra syskon som blir övergivna av sin mamma på en parkeringsplats. Storasyster Dicey som är 13 tar med sig sina småsyskon på en lång resa för att försöka hitta en släkting de aldrig träffat som kanske kan ge dem ett nytt hem. De får vandra långt, putsa fönster för att få pengar till mat och hitta ställen att sova på längs vägen.

Maam gærjan bïjre tuhtjim:

Den var sorglig och hemsk men det var också fint hur syskonen tog hand om varandra och hjälptes åt för att klara sig.