Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Polly firar födelsedag

  • Tjaelije: Russell Hoban
  • Bievnije: WakingMitten
  • Sjiehteles: 6-9 Båeries
  • Dutnjien gïen lea Legimuskonto: Legimus ikon Legimus
  • Dorjesovveme: 21 Voerhtjen 2022
Polly firar födelsedag.png

Man bïjre gærja lij:

Polly är en björn och har en lillasyster som heter Grynet. Polly är avundsjuk på Grynet som ska fylla år.

PS. "Polly firar födelsedag" är den fjärde delen i serien "Polly"

Maam gærjan bïjre tuhtjim:

Den är rolig och bra.

WakingMitten aaj tjaaleme

6-9 jaepie
  • Ikon ugglan silhuett
Sven Nordqvist

Kackel i grönsakslandet

6-9 jaepie
  • Ikon ugglan silhuett
Astrid Lindgren

Allrakäraste Syster