Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Legenden vaknar

  • Tjaelije: Helena Dahlgren
  • Bievnije: CuTiZ G
  • Sjiehteles: 9-12 Båeries
  • Dutnjien gïen lea Legimuskonto: Legimus ikon Legimus
  • Dorjesovveme: 12 Suehpeden 2022
Legenden vaknar.jpg

Man bïjre gærja lij:

Fyra tjejer har blivit utvalda till att rädda världen.

"Legenden vaknar" är den första delen i häst- och fantasyserien "Ödesryttarna".

Maam gærjan bïjre tuhtjim:

Spännande och roligt att läsa <3.