Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Häxmästaren

  • Tjaelije: Peter Bergting
  • Bievnije: LoveHarryPotter
  • Sjiehteles: 9-12 Båeries
  • Dutnjien gïen lea Legimuskonto: Legimus ikon Legimus
  • Dorjesovveme: 19 Suehpeden 2022
Häxmästaren.jpg

Man bïjre gærja lij:

Boken handlar om tvillingarna Arteil och Malda som har växt upp utan varandra. Malda har lärt sig magi av en häxmästare medan hennes bror har vuxit upp i en liten stad med sin pappa.

Den har lite äventyr och drakar i sig. Arteil hittaar ett svärd bland gamla saker. Den listiga draken heter Gorgobestor.

Häxmästaren är första delen i serien Legenden om Morwhayle.

Maam gærjan bïjre tuhtjim:

Mycket spännande och intressant. Lite gammeldags språk.

LoveHarryPotter aaj tjaaleme

6-9 jaepie
  • Ikon ugglan silhuett
Tove Jansson

Trollvinter

6-9 jaepie
  • Ikon ugglan silhuett
Zanna Davidson

Älvor i fara!