Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

LasseMajas detektivbyrå - Samlade serier: 1

  • Tjaelije: Martin Widmark och Helena Willis
  • Bievnije: QoReK Q
  • Sjiehteles: 6-9 Båeries
  • Dorjesovveme: 3 Mïetsken 2022
LasseMajas detektivbyrå-samlade serier 1.jpg

Man bïjre gærja lij:

Det handlar om kompisarna Lasse och Maja som har en detektivbyrå tillsammans. Dom löser mysterium.

På förlaget står följande om samlingsalbumet:

"I LasseMajas samlade serier hittar du alla serier från det första året som serietidning. Följ med när Lasse och Maja löser 13 mysterier tillsammans med polismästaren i Valleby."

Maam gærjan bïjre tuhtjim:

Den var bra.