Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

En dag i mitt liv

Idag skulle jag till skolan. Jag gick upp tidigt på morgonen för att jag skulle äta frukost på Strömnässkolan. Mamma skjutsade mig till skolan klockan 7 på morgonen för att hinna med frukosten på skolan. Den har dagen skulle vi ha idrott på skolan så jag tog med mig en snöraket och min slalomjälm för vi skulle åka på Strömlidabacken den här dagen.

När jag kom fram till skolan så gjorde jag och några av mina kompisar Noelle och Siri som redan var där hängagubbe på varandra. Det var väldigt kul. Sen efter en liten stund så var det frukost. För iallafall treor som jag är, är det inte frukost förrän klockan tjugo i åtta. Sen åt vi frukost och sen gick vi varje dag ut tills det ringer in klockan halv nio och då börjar första lektionen. Varje torsdag så har några av treorna idrott direkt på morgonen och det har jag varje torsdag. Så vi gick ner till Strömlidabacken.

Idag hade det snöat väldigt mycket och det var ganska kallt i Piteå. Men det gjorde ingenting för det var jättekul ändå. Det var jättemycket pudersnö i backen. Och det gjorde allting mycket roligare. Sen gick vi till skolan ingen. Och då var det rast så vi var ute då också. Sen var det lektion för mig och dom som hade varit på idrott. Då hade vi SO med våran vikarie. Vi jobbade om Bondestenåldern. Sen kom dom som hade varit på idrott tillbaka och då var det lunch. Sen var det rast efter vi hade ätit lunch. Sen hade vi lektion hela klassen. Då hade vi högläsning. Det är att fröken läser i en bok högt för klassen. Sen hade vi en liten rast och sen efter rasten så hade vi svenska som sista lektion. Och idag slutade vi klockan halv två. Sen så var jag till klockan halv fem på fritids, men det är jag inte varje dag. Hej då.

Giehto iehtjádijs

Lenep giehto
  • Ikon ekorren silhuett

Ella-Marja ja Nilas

Ántaris ja Ella-Marja libá buoremus ráddna.

Ántaris ja Ella-Marja libá Ántarisa dåben. Ella-Marja giehtto Ántaris:

- Mån lijkku Nilasij, dån ij oattjo soabmásij giehttot...

- Okej mån loabedav.

lågev minuvta mange...

  • Ikon ekorren silhuett

Ballebjörn ja laxeringsmedlet

Aktij lij biernna mij namma lij Ballebjörn. Sån åråj suv dåben mij namma l Tobegren.

Ballebjön lijkku bårråt miedav. Avta biejvve sån dåbdåj miedan lij imaj muossádus.

Ballebjörn lij dåbddåm sämmi muossåadusáv gå...

  • Ikon ekorren silhuett

Linus Karl Heimer Omark

Linus la hockeyspälli ja sån spella Julev hockeyn sån la spellam Nhlan moadda jage. Sån la riegadam

guovvamánno vidát biejvve 1987.

Sån la 1,78 m guhkke ja 85 kg låssåk. Sån la gålmmålåkguhtta jage vuoras. Sujna l nu...

  • Ikon ekorren silhuett

Gájkka tjoavddás

Ebba ja Elvira libá buoremus raddna. Såj libá stállan.

Såj boarsstjga Rosa ja Prince. Såj biejajga sádelav ja bákkev. Oanegattjav maŋŋela tjåhkkåhijga hestaj nanna. Elvira rijddij Rosa ja Ebba rijddij Prince. Såj á...

  • Ikon ekorren silhuett

Biernna láda

Åvta biejvve mån ja Hilda åråjma Buollemåiven. Måj galgajma idjit teltan.

Munnun lij aj hästa maŋen, sunnu namma li Romeo ja Alex. Gå lijma jåvsådam måj tsieggijma teltav ja galgajma oaddat de måj guljama hestajt s...

  • Ikon ekorren silhuett

Hockey rádnatja

Arvid ja Ámma galgaba mannat hockey matchaj ja de Arvid huomahá sån la vajálduhtam suv hockey klubba. Arvid vuojna sport boargal ja ajadalla jus gavnnu ådå klubbajt valla de sån mujta sujnal älla biednega. Amma javlla...

  • Ikon ekorren silhuett

Suoládum suormas

Ella tjåhkkåhij ståvllån klássaladnjan sån usjudallá gå sån galggá stuorránit. Hähkkat åhpadiddje ruojaj.

- Dån hähtto gulldalit! javlaj åhpadiddje.

- Ja ja, javlaj Ella.

leksjåvnnå maŋŋela

Ella ja Marja gehtjajga...

  • Ikon ekorren silhuett

Begitta suola

Dat le ulmusj mij nama lij Mats ja bena nama lij Àrak ja Mats sån åroj vehi ålggålin stockhoalman ja bargaj stockhoalman. Sån dagaj kloahkav ja vuobdij kloahkajt. Akta biejvve vuobdij sån moadda kloahkajt ja de klåhka...