Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Ankan Bill

Det fanns en gång en anka som hette Bill. Han älskade fotboll. Han var nio år gammal. Han ville bli världsbäst på fotboll.Han tränade varje dag.

Han blev bättre och bättre. Men han ville bli bäst. Han började spela i ett fotbollslag. Han var bäst i laget. När han blev äldre började han synas på tv. Han blev jätte populär.

Men han var fortfarande inte världsbäst, så han började träna ännu mer. Han hade fått mycket pengar av att spela fotboll. Han tränade och tränade. Efter ungefär två år blev han till slut bäst i världen.

Giehto iehtjádijs

Lenep giehto
  • Ikon ugglan silhuett
  • Ikon ekorren silhuett

Boahtte vahko

Kapitel 1

Buoris muv namma l Sofia ja dát la muv mujttalus muv ietjam birra. Muv iedne namma l Anna ja muv áhtje namma l Jakob.

Muv ieddne sån la sábme ja muv áhttje sån la ládde.

Det är inte så lätt i skola...

  • Ikon ekorren silhuett

Báhtsak ja Goahttse

Akti lidjin guokta gierge, sunnu namá lidjin Báhtsak ja Goahttse. Åvtå biejve Goahttse sidáj stádaj vuolgget. Sån sidáj oasstet “klackgábmagijt”. Valla gå bådij dåk de lidjin gábmaga nåhkåm ja Goahttse lij nåv håjen....

  • Ikon ugglan silhuett
  • Ikon ekorren silhuett

Giesseloahpe

Giesseloahpe

Muv giesseloaben lav mån hárjjidallam. Akti mån dahkiv 1000 sit-upsa. De mån dahkiv 20 x 50 = 1000. Gå mån sihtiv rávvasav hárjjidallat de viehkiv birra unnán. Gievrudagáv ja rávvasav ällim ájnna majt...

  • Ikon ekorren silhuett

Muv tjiegus ráddna

Buoris!

Mujna l akta tjiegos ráddna. Suv namma la Sunná. Sunná la sijvo. Sujna l tjáhppis vuobda ja russjkis tjalme. Sunná la gávtja jage. Ávta biejvve gå mån ja Sunná stågajma, de Sunná ravgaj. Sunná tjierru. Sån...