Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Lang 05S

Kalle ja Bert

YeTeF C
Kalle ja Bert galgajga mannat fässtaj.
Såj galgajga aj tivoliaj.
Såj vádtsijga fässtaj ja tivoliaj.
Valla gäjka besalvisá lidjin nåkåm.
Såj oattjojga mannat sijddaj.
Nuppe biejve vas fässtaj ja tivoliaj manájga.
Ja dan biejve ottjojga besalvisájt.
Ja de Kalle ja Bert ottjojga ståhkat ja mannat vilda musen.
Maññela oattjojga mannat sijddaj.
Dat lij årrum riek suohtas biejvve.

Divta iehtjádijs

Ienep divta
  • Lang 05S

Sámeskåvllå

Muv skåvllå, Buoremus skåvllå Sámeskåvllå, Ságastit sámegielav rádnaj Sámegiella leksjåvnnå. Mån lijkkuv sámeskåvlåv Sámeskåvllå la muv ruokto!