Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Lang 05S

Kalle ja Bert

Kalle ja Bert galgajga mannat fässtaj.

Såj galgajga aj tivolij

Såj váttsijga fässtaj ja tivolij.

Valla gájka besalvisá lidjin nåhkåm.

Såj oattjojga mannat sijddaj.

Nuppe biejve vas fässtaj ja tivolij manájga

Ja dan biejve oattjojga besalvisájt.

Ja de Kalle ja Bert oattjojga ståhkat ja mannat vilda musen.

Maŋŋela oattjojga mannat sijddaj.

Dat lij årrum riek suohtas biejvve.

Divta iehtjádijs

Ienep divta
  • Lang 05S

Sámeslávggá

Ali, degu tjáhtje. Visská, degu biejvve. Ruodná, degu rásse. Ruoppsis, degu vájmmo. Tjáhtje, biejvve, rásse ja vájmmo. Sámeslávggá, degu Sábme

  • Lang 05S

Sámeskåvllå

Muv skåvllå, Buoremus skåvllå Sámeskåvllå, Ságastit sámegielav rádnaj Sámegiella leksjåvnnå. Mån lijkkuv sámeskåvlåv Sámeskåvllå la muv ruokto!