Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
Dån illa sisiloggidum ja duv dagos sjaddá tjiegos. Sidá gus oassálasstet vuorbbádusán de hähttu sisiloggidum årrot kontuj.
Hähttu aj gájkka gatjávisájt duolla vásstedit sisirájatjit vuorbbádussáj.

Álkkebut

1. Majt lådde dahká?


2. Galla juolge li biejvvelåtten?


3. Makkir ruodná lastajt giesen tjoaggá ja bårrå?


4. Makkir mánno la giessemánno?


5. Jus sägoda bájnojt visská ja lahtte makkir bájnov de oadtju?


6. Mij la gusá máná namma?


Vállji ietjá quizav