Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
Dån illa sisiloggidum ja duv dagos sjaddá tjiegos. Sidá gus oassálasstet vuorbbádusán de hähttu sisiloggidum årrot kontuj.
Hähttu aj gájkka gatjávisájt duolla vásstedit sisirájatjit vuorbbádussáj.

Magi-quiz

1. Majt galga luossat gadnihij ja sijá älov badjel?


2. Majt gåhtjuduvvá mánná mij la gåttedum?


3. Mij máhta dahpaduvvat jus máná aktu mánni tjáhtjáj?


4. Mij la ájles giergge namma?


5. Majt galga dahkat jus ähpárav äjvvala?


6. Makkir lådde buktá häjos ságajt?


7. Majt gåhtjoduvvá ulmusj mij noajdástallá?


8. Manen ij oattjo dålåjn ståhkat?


Vállji ietjá quizav