Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Lang 06S

Julen är här🎄

🎄2 december.🎄

Bort med november.

Julpynta huset.

🎄 Alla får bruset av glädje och lust.🎄

Baka lussebullar, pepparkakor och knäck.

Kanske knäckflarn också med glass och kolasås.

🎄Allt blir helt perfekt även 2020.🎄

Även om covid-19 har flugit överallt i världen.

Allt under 2020 är inte helt bra.

🎄Men när julen kommer så räddar den dan.🎄

När julen är här hoppar dom och svär på att allt ska bli bra igen.

🎄

Korv123 aaj tjaaleme

  • Lang 06S

Sportlov

V.9 sista veckan innan sportlov. Alla blir glada och hoppas bara att det inte blir som det var innan lovet. Hoppas på att Coronaviruset är över men ingen vet vad som kommer hända i framtiden. Killen i den svarta jack...

  • Lang 06S

🐓

🐓Kycklingen.🐓 🐓Den lilla kycklingen.🐓...

Tjihtesidie (jeatjebh) tjaeliejijstie

Jienebh tjihtesh
  • Lang 04S

Manne leam hujnies

Manne leam hujnies, manne sïjhtem klaeriedidh. Mannasinnie sïjht klaeriedidh? Lea luste, OK?! “Britt-Marie 2.0”

  • Lang 04S

Manne ledtie vuajnam

Manne ledtie vuajnam ledtie lea provne ledtie lea veelkes ledtie lea aarhtse.

  • Lang 04S

Daelvie lea tjaebpies

Daelvie lea tjaebpies Daelvie lea tjåeskies Manne lyjhkem Daelvie Daelvie lea mov bööremes jaepieboelke ”Ragge2.0”