Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
 • Ikon ugglan silhuett

🐓

🐓Kycklingen.🐓

🐓Den lilla kycklingen.🐓

🐓Sprang över gården.🐓

🐓Med sina långa ben.🐓

🐓Allt han ville göra var att springa.🐓

🐓Och springa.🐓

🐓Men när han stannade upp såg han något spännande.🐓

🐓Och den spännande saken var...🐓

🐓Den äckliga.🐓

🐓Donald Trump.🐓

🐓Då sa kycklingen.🐓

🍊Haha orange.🍊

Korv123 aaj tjaaleme

 • Ikon ugglan silhuett

Julen är här🎄

🎄2 december.🎄

Bort med november.

Julpynta huset.

🎄 Alla får bruset av glädje och lust.🎄

Baka lussebullar, pepparkakor och knäck.

Kanske knäckflarn också med glass och kolasås.

🎄Allt blir helt perfekt även 2...

 • Ikon ugglan silhuett

Sportlov

V.9 sista veckan innan sportlov. Alla blir glada och hoppas bara att det inte blir som det var innan lovet. Hoppas på att Coronaviruset är över men ingen vet vad som kommer hända i framtiden. Killen i den svarta jack...

Tjihtesidie (jeatjebh) tjaeliejijstie

Jienebh tjihtesh
 • Ikon ugglan silhuett
 • Ikon haren silhuett
 • Ikon ripan silhuett

Hej

Hej, jag gillar dig

Du är rolig, så otrolig

Wow, jag slog dig med en POW

Det här är en dikt

Wow, vilken utflykt!!

Du är fläpp och lite knäpp

Det här är ett skämt-dikt

Wow, vilken utflykt

 • Ikon haren silhuett

Voelpe

Manne leam oktegh

gosse im leah dov baalte

datne mov voelpe

datne leah dam bööremes voelpe

 • Ikon haren silhuett

Mov bööremes voelpe

Mov voelpe lea gïemhpes

Goh naestie mij guaka elmesne

Manne mov voelpem lyjhkem

Dejnie manne aavone

Ektesne föörhkedien

Dovne skuvlesne

Jïh bussesne

Gåessie hujnesne

Ektesne monnem soelkehti...

 • Ikon haren silhuett

Mov Vïeneskodtje

Mov vïeneskodtje

Lea vïenes jih tryjjes.

Hijven-laakan vïeneskodtje lea hijven utnedh.

Dïhte dorje manne aavone.

Mov vïeneskodtje.

 • Ikon haren silhuett

Mov Voelpe

Luste datnine spieledh.

Datne lea gïempes.

Manne aavone datne mïelem.

Manne aavone aktem voelpe jis datne gaavnim.

Datne mov bööremes voelpe.

 • Ikon haren silhuett

Voelpigujmie

Giesie

baahkes lïegkes

biejjie jïh laavkome

astoes bisseme-iehkede voelpigujmie

Giesie

 • Ikon haren silhuett

Bïenjem jïh manne

Ij leah goerehth, væssjojes jallh dåårres.

Mov bïenje.

Mov bïenje lea væjkeles, gïemhpes.

Mov bïenje gieries voelpe.

Mov bïenje.

 • Ikon haren silhuett

Mov Voelpe

Mov voelpe

manne leam geerjeene

manne gaavnim akte voelpe

goh datne

mov jieleme lea buerebe