Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Lang 05S

Sámeslávggá

Ali, degu tjáhtje.

Visská, degu biejvve.

Ruodná, degu rásse.

Ruoppsis, degu vájmmo.

Tjáhtje, biejvve, rásse ja vájmmo.

Sámeslávggá, degu Sábme

fröken aaj tjaaleme

  • Lang 06S

Sommar

Sol Ogräs Mask Metspö Aborre Rensa

  • Lang 06S

Sapmi

Samernas land. Alltid fint. Plusgrader är det inte så ofta. Mitt land. I mitt hjärta.

  • Lang 06S

Tyr

Tyr min snälla och fina häst. Yrvaken klockan fem på morgonen. Rolig och busig.

  • Lang 05S

Sámeskåvllå

Muv skåvllå, Buoremus skåvllå Sámeskåvllå, Ságastit sámegielav rádnaj Sámegiella leksjåvnnå. Mån lijkkuv sámeskåvlåv Sámeskåvllå la muv ruokto!

Tjihtesidie (jeatjebh) tjaeliejijstie

Jienebh tjihtesh
  • Lang 04S

Manne leam hujnies

Manne leam hujnies, manne sïjhtem klaeriedidh. Mannasinnie sïjht klaeriedidh? Lea luste, OK?! “Britt-Marie 2.0”

  • Lang 04S

Manne ledtie vuajnam

Manne ledtie vuajnam ledtie lea provne ledtie lea veelkes ledtie lea aarhtse.

  • Lang 04S

Daelvie lea tjaebpies

Daelvie lea tjaebpies Daelvie lea tjåeskies Manne lyjhkem Daelvie Daelvie lea mov bööremes jaepieboelke ”Ragge2.0”