Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ekorren silhuett

Sámeskåvllå

Muv skåvllå,

Buoremus skåvllå

Sámeskåvllå,

Ságastit sámegielav rádnaj

Sámegiella leksjåvnnå.

Mån lijkkuv sámeskåvlåv

Sámeskåvllå la muv ruokto!

fröken aaj tjaaleme

  • Ikon ugglan silhuett

Sommar

Sol Ogräs Mask Metspö Aborre Rensa

  • Ikon ugglan silhuett

Sapmi

Samernas land. Alltid fint. Plusgrader är det inte så ofta. Mitt land. I mitt hjärta.

  • Ikon ugglan silhuett

Tyr

Tyr min snälla och fina häst. Yrvaken klockan fem på morgonen. Rolig och busig.

  • Ikon ekorren silhuett

Sámeslávggá

Ali, degu tjáhtje. Visská, degu biejvve. Ruodná, degu rásse. Ruoppsis, degu vájmmo. Tjáhtje, biejvve, rásse ja vájmmo. Sámeslávggá, degu Sábme

Tjihtesidie (jeatjebh) tjaeliejijstie

Jienebh tjihtesh
  • Ikon haren silhuett

Manne leam hujnies

Manne leam hujnies, manne sïjhtem klaeriedidh. Mannasinnie sïjht klaeriedidh? Lea luste, OK?! “Britt-Marie 2.0”

  • Ikon haren silhuett

Manne ledtie vuajnam

Manne ledtie vuajnam ledtie lea provne ledtie lea veelkes ledtie lea aarhtse.

  • Ikon haren silhuett

Daelvie lea tjaebpies

Daelvie lea tjaebpies Daelvie lea tjåeskies Manne lyjhkem Daelvie Daelvie lea mov bööremes jaepieboelke ”Ragge2.0”