Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Flickan Amelia som behövde hjälp

Det var en gång en flicka som hette Amelia. Hon bodde i en liten stad som hette Julköping. Det var en väldigt pyntad stad, för de tog julen på stort allvar. Men hon behövde hjälp för det kom tomtenissar varje dag och tog mer och mer julpynt. Men en dag då var det nog för då tog tomtenissarna stadens julgran. Då följde Amelia efter tomtenissarna. Tomtenissarna hoppade in i en tomtesäck. Så klart följde Amelia efter tomtenissarna. Först såg hon bara paket i tomtesäcken. Sen såg hon allt annat. Det var en jättestor verkstad med jättemånga tomtenissar och paket. Men sedan hände en sak.

En tomtenisse såg Amelia och tog med henne till tomtens rum. Men tomten var inte där för han var och delade ut julklapparna till barnen. Lite senare kom tomten tillbaka. Då sa tomtenissen:

- Titta vad jag har hittat, en inbrottstjuv. Hon satt och tjuvtittade ner på oss. Men som tur var så tog jag vår lilla tjuv.

- Låt flickan vara kvar, sa tomten då.

- Vi kan inte ha en människa i vår verkstad! sa tomtenissen.

- Jag måste låta henne stanna jag har inte tid, vi ligger redan efter med julklapparna till barnen, svarade tomten. Jag kommer tillbaka senare.

- Men vi kan inte lämna henne här ensam, sa tomtenissen.

- Men då kan väl du vakta henne, sa tomten. Nu måste jag åka iväg annars hinner jag inte. Hejdå!

En timme senare kom tomten tillbaka. Han bad tomtenissen att hämta flickan.

- Hej, vad heter du? frågade tomten.

- Jag heter Amelia, sa flickan.

- Varför är du här? frågade tomten.

- Det kom nissar och tog stadens julpynt och julgran.

Tomten sa att de skulle ge tillbaka sakerna. Sen åkte Amelia hem igen. Och firade jul tillsammans och hade kul med julpynt och julgran.

Soptsesth jeatjabistie

Vielie soptsesh
  • Ikon haren silhuett

Ninjah jïh gïermesje

Ikth lij gïermesje, gellieh åejjiejgujmie. Snjåajpelh dej njaelmiej sistie råasoejin. Dellie golme ninjah böötin, jïh gïermesjem bäjjese vaaran nollelin, gropten sijse. Jeehtin desnie gullie. Ninjah gïermesjem geereli...