Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
 • Ikon ugglan silhuett

Försvunnen kvinna

- Leo! Har du hört om vad dom sa på nyheterna? ropade mamma.

Nyheterna? Jag skulle ju aldrig lyssna på nyheterna.

- Nej? Vadå då? frågade jag.

Jag gick nerför trapporna och fram till mamma och frågade fundersamt:

- Är det något som har hänt?

Mamma visade vad det stod och det var en kvinna runt 30 årsåldern som var borta.

- Din vän Isak? Är inte hans mamma försvunnen?

- Jo, sa jag fundersamt.

Jag gick uppför trapporna och tog tag i mobilen. Av rädsla i kroppen och i panik ringde jag Isak. Han svarade inte så därför bestämde jag att cykla hem till honom. Jag gick nerför trapporna igen och tog på mig mina nya svarta skor, hoppade upp på cykeln och började cykla i full fart hem till honom.

Jag hade cyklat i ungefär fem minuter och började känna att det var slut på krafter i benen. Jag behövde en paus och bestämde mig för att gå med cykeln en bit nu. Mitt på vägen såg jag något rött. Var det blod? tänkte jag fundersamt. Jag ökade farten och började jogga istället med cykeln. När jag kom fram till det röda såg jag att det verkligen var blod som låg här. Kunde det vara från Isaks mamma?

Jag tänkte att jag väl kunde komma tillbaka hit efter jag hämtat Isak och att vi kunde lösa detta fall tillsammans så jag hoppade på cykeln igen och nu hade jag mycket mer fart än tidigare. Jag trampade i full fart och nu var jag snart nära, skulle bara svänga höger efter att den här vägen tagit slut.

Väl framme hoppade jag av cykeln och sprang i full fart till Isaks hus. Jag öppnade dörren och såg Isak krama om sin pappa, och där kom mina minnen fram... från när jag kramade om pappa innan han gick bort, det var tufft att se dom stå där. Men nu skulle jag sluta tänka på det och fråga Isak.

- Vad har hänt? Är det din mamma som är borta? frågade jag med andfådd röst.

Dom kollade på mig ett tag och till slut kunde jag inte vänta och sa i hög röst:

- ÄR det din mamma?

- Ja, vi vet inte vart hon är...

Jag tog Isak och hans pappa i handen och sa:

- Hoppa in i bilen. Jag vet ett ställe där vi kanske är närmare lösningen till att veta vart din mamma är.

Vi sprang i full fart mot bilen och körde mot skogen där jag såg blodet. Vi hoppade ur bilen och Isaks pappa sa:

- Det här kan inte vara hon, det får inte vara hon.

Han ringde till polisen för att vara säker på att det inte var hon. Dom tog DNA test på blodet för att se om det var hon och vi skulle tydligen få svar inom 30 minuter så det var skönt.

Efter 30 minuter så var vi tvungna att åka till polisstationen. Både jag och Isak var superoroliga men vi gick efter Isaks pappa ändå. Han gick i full fart mot disken och frågade med orolig röst:

- Är det hon?

Tyvärr var det hon och nu hade både jag och Isak förlorat en förälder. Vi mådde skit i några veckor med det var bara att fortsätta kämpa.

Lorran0810 aaj tjaaleme

 • Ikon ugglan silhuett

Lina på äventyr

Det var en gång en liten flicka som hette Lina. Lina var en väldigt modig och äventyrlig flicka. En dag bestämde hon sig för att utforska den stora skogen som låg bakom hennes hus.

Lina packade en ryggsäck med mat...

 • Ikon ugglan silhuett

Trick

En gång när jag var på en fest, träffade jag en person som påstod att han kunde göra magiska tricks. Jag var skeptisk, men jag lät honom visa mig ett trick.

Han tog fram en liten ask och bad mig att välja ett kort...

 • Ikon ugglan silhuett

Ekorren

En dag när jag var ute och gick i parken såg jag en liten ekorre som sprang runt i gräset. Den var så söt och jag ville gärna ta en bild av den, men jag hade inte min kamera med mig.

Så jag bestämde mig för att för...

 • Ikon ugglan silhuett

Davids dröm

En gång fanns det en ung man som hette David. Han var en mycket ambitiös och målmedveten person som alltid strävade efter att uppnå sina drömmar. En dag bestämde han sig för att starta sitt eget företag och sälja prod...

 • Ikon ugglan silhuett

Promenaden till drömmen

En dag bestämde sig en ung man vid namn Erik för att ta en promenad genom en park i Uppsala. Han kände sig lite rastlös och ville ha en förändring i sin rutin. När han gick längs med stigen fann han en liten stig som...

 • Ikon ugglan silhuett

Sagan om Sagoön

Det var en gång en flicka som hette Lina. Hon bodde i Amerika men hon skulle flytta till Abu Dhabi till ett hus nära stranden.

En dag hörde Lina ett konstigt rop på hjälp från stranden. Lina sprang fram till stran...

 • Ikon ugglan silhuett

Vänner som fick mig att må bra

Det var den 15:e juni och jag var klar med min fotbollsträning. Jag kommer ihåg att den dagen var jag så trött så att jag somnade på bussen när jag var på väg hem. Jag vaknade av att jag hade missat den stationen jag...

Soptsesth jeatjabistie

Vielie soptsesh
 • Ikon haren silhuett

Haaj (prievie)

Guktie datnine?

Mannine barre hijven.

Maam datne dov hïeljen darjoejih ?

Laavadahken manne Agnes reakedsbiejjie-heevehtimmie årroejim. Luste lij.

Aejlegen ij mij gænna darjoejim.

Manne Spanien, Italien lji Fran...

 • Ikon haren silhuett

Haaj

Haaj guktie datnine?

Mannine barre hijven.

Mov giese- eejehtimmie manne juelkie-tjengkere spelaladim.

Manne juelkie-tjengkere gaempoe spelaladim dan nomme lea: onne eatneme gaempoe. Mijjieh vihtie gæmhpoeh spealadi...

 • Ikon haren silhuett

Haaj

Guktie datnine?

Maninen barre hijven.

Guktie båargan tjahkesne?

Laavadahken manne juelkie - tjængkere gæmhpoe spïelim. Mijjieh vitnimh!

Aejlegen manne hierkien gaahtjeme vööjnim.

Luste lij! Hierkie lea dansoe...

 • Ikon haren silhuett

Haaj Ella

Haaj Ella!

Guktie datnine?

Laavadahken manne mijjen gåeteie-våågne årrejim. Daate luste lij!

Aejlege manne Cherleadning- saavreme årroehjim. Mijjieh luhkiegaektsie learohke dan saavreme årroejimh.

Manne cher...

 • Ikon haren silhuett

Haaj Svea

Mov giesie-eejehtimmie manne mov aahka jih aajja mïnnim.

Desnie mijjieh Zooese vaedtsiejimh.

Desnie mijjeh sïrve jih snurkeh jih govse jih hierkie vuejniejimh.

Gåssie mijjeh gåetie båetiejimh manne vaarim ji...

 • Ikon haren silhuett

Haaj, buerie biejjie Alice

Daen bijjien mijjen skuvlesne beagka gåetie darjoejimh.

Manne jih mov voelph akte beagka gåetie bigkimh.

Guktie datnine?

Maam datne daajhtoeh?

Bearjadahken jih gaske-våhkoen manne rijrim.

Muvhten biej...

 • Ikon haren silhuett

Haaj John

Maam datne darjoeh?

Guktie datnine?

Mannine hijven.

Manne reatnoe abpe våhkoen spealadim.

Mijjieh Nöörjesne jih Soemesne eejehtalleme mïnnimh.

Manne jih aehtijeh geelieh gierkiej baektieh hajkedimen....

 • Ikon haren silhuett

Elvira

Burie biejjie Elvira!

Daenbien manne mijjien skuvlesne beagka gåetie darjoejin.

Manne jïh mov volpe joptse voessjimen.

Datne naan redtiesvïhtjeme darjodh?

Manne redtiesvïhtjeme dorjeme.

Manne datnem...