Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Stranden

En gång när jag badade i sjön gick jag lite för djupt, men jag kunde simma. Då såg jag något, en lång grå sak. Jag trodde det var en sten men sen fick jag plötsligt jätteont i benet och såg att jag blödde jättemycket. Jag höll i mitt ben så bra som jag kunde och simmade snabbt därifrån.

När jag kom upp på stranden ringde jag 112. Ambulansen kom. Jag vaknade i ett konstigt rum och då hade mitt ben opererats. Sen fattade jag att jag var på sjukhuset. Det var inte kul men efter fyra månader åkte jag äntligen hem med rullstol och sen gick det över och allt var bara bra igen som förut.

Soptsesth jeatjabistie

Vielie soptsesh
  • Ikon haren silhuett

Ninjah jïh gïermesje

Ikth lij gïermesje, gellieh åejjiejgujmie. Snjåajpelh dej njaelmiej sistie råasoejin. Dellie golme ninjah böötin, jïh gïermesjem bäjjese vaaran nollelin, gropten sijse. Jeehtin desnie gullie. Ninjah gïermesjem geereli...