Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Det läskiga spökhuset

Det var en gång ett barn som hette Ellen. Ellen bodde bredvid ett spökhus. En dag tänkte Ellen gå till spökhuset men när hon gick in i huset så var det monster som vaktade där! De fångade Ellen i en bur.

När klockan var sent på kvällen så undrade Ellens mamma och pappa vars hon var. Mamma och pappa gick till spökhuset men de blev också tillfångatagna!

Efter flera dagar i spöhuset släpptes de till slut fria. Sen revs spökhuset och Ellens familj flyttade till ett annat hus lite längre bort.

Soptsesth jeatjabistie

Vielie soptsesh
  • Ikon haren silhuett

Ninjah jïh gïermesje

Ikth lij gïermesje, gellieh åejjiejgujmie. Snjåajpelh dej njaelmiej sistie råasoejin. Dellie golme ninjah böötin, jïh gïermesjem bäjjese vaaran nollelin, gropten sijse. Jeehtin desnie gullie. Ninjah gïermesjem geereli...