Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Halloweenfesten

Det var en gång en tjej som skulle vara barnvakt men alla andra i skolan skulle på en Halloweenfest.

Hon ville gå men fick inte. Alla på Halloweendiscot 💃 hade roligt tills något hände. Allt blev mörkt och tyst 🤐

Då började en tjej gråta av skräck 😧😰 för hon såg en gubbe. Inte en sån där vanlig gubbe, utan en med jättelånga händer. Då kom polisen 👮‍♂️ och så blev allt bra men inte för alla...

Soptsesth jeatjabistie

Vielie soptsesh
  • Ikon haren silhuett

Ninjah jïh gïermesje

Ikth lij gïermesje, gellieh åejjiejgujmie. Snjåajpelh dej njaelmiej sistie råasoejin. Dellie golme ninjah böötin, jïh gïermesjem bäjjese vaaran nollelin, gropten sijse. Jeehtin desnie gullie. Ninjah gïermesjem geereli...