Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Man ska vara snäll i skolan

Det var en gång en kille som hette Lucas som bodde med sin mamma Matilda. Lucas gick i en skola där han blev retad. Han frågade sin bästa vän Maximilian om han visste varför, men Maximilian sa nej, men att han ändå tyckte synd om Lucas.

Lucas hade vänner som inte gick på hans skolan utan på en bättre skola så han frågade sin mamma om han fick börja på deras skola istället. Hon sa ja.

Andra dagen han gick på sin nya skola så kände Lucas sig ensam. Men då kom några barn som frågade om han ville leka. Lucas sa ja och sen dess har han haft roligt i skolan.

Soptsesth jeatjabistie

Vielie soptsesh
  • Ikon haren silhuett

Ninjah jïh gïermesje

Ikth lij gïermesje, gellieh åejjiejgujmie. Snjåajpelh dej njaelmiej sistie råasoejin. Dellie golme ninjah böötin, jïh gïermesjem bäjjese vaaran nollelin, gropten sijse. Jeehtin desnie gullie. Ninjah gïermesjem geereli...