Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Flickan som blev arg på sin pappa

Det var en gång en flicka som skulle bada med sin pappa. Men hon fick veta att hennes låtsasmamma skulle åka iväg till sin mamma. Efter det sa flickans pappa att de inte kunde åka till badhuset och då blev flickan arg på sin pappa. Efter en stund så gick flickan till badhuset alldeles själv.

Flickans pappa gick in i hennes rum och såg han att hon var borta. Han frågade sin son om var hon hade tagit vägen och då sa pojken att hon hade gått till badhuset helt ensam.

Till slut åkte flickans pappa till badhuset och tittade om hans flicka var där och det var hon.

Slut!

Soptsesth jeatjabistie

Vielie soptsesh
  • Ikon haren silhuett

Ninjah jïh gïermesje

Ikth lij gïermesje, gellieh åejjiejgujmie. Snjåajpelh dej njaelmiej sistie råasoejin. Dellie golme ninjah böötin, jïh gïermesjem bäjjese vaaran nollelin, gropten sijse. Jeehtin desnie gullie. Ninjah gïermesjem geereli...