Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Han som ramlar

Det var en gång två killar som hette David och Oscar som skulle åka och bada på Fyrishov. När dom kom fram bytte dom om till sina badkläder.

Det första dom gjorde var att gå till hopptornet. Oscar hoppade i, men han höll på att drunkna. David hoppade i och hjälpte Oscar.

Till sist åkte dom hem och åt glass.

Soptsesth jeatjabistie

Vielie soptsesh
  • Ikon haren silhuett

Ninjah jïh gïermesje

Ikth lij gïermesje, gellieh åejjiejgujmie. Snjåajpelh dej njaelmiej sistie råasoejin. Dellie golme ninjah böötin, jïh gïermesjem bäjjese vaaran nollelin, gropten sijse. Jeehtin desnie gullie. Ninjah gïermesjem geereli...