Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

När jag skulle lära min drake tricks

Jag fick en drake när jag fyllde 7 år. En dag gick jag och min drake till ett ställe som är ungefär som ett gym, man kan träna sitt djur där. Man kan också göra tricks med sitt husdjur.

Det kom ut en tjej som jobbade där. Hon sa att min drake behövde ha skor på sig för att inte göra illa sina fötter.

- Kom, här finns det skor till din drake, sa hon och tog fram ett par blå skor. Dom här borde passa hans fötter.

Jag satte på skorna på draken och dom passade perfekt. Vi var där hela dagen och min drake lärde sig många olika saker.

Soptsesth jeatjabistie

Vielie soptsesh
  • Ikon haren silhuett

Ninjah jïh gïermesje

Ikth lij gïermesje, gellieh åejjiejgujmie. Snjåajpelh dej njaelmiej sistie råasoejin. Dellie golme ninjah böötin, jïh gïermesjem bäjjese vaaran nollelin, gropten sijse. Jeehtin desnie gullie. Ninjah gïermesjem geereli...