Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Among us - Del 1

Det var en kväll när Yuri, Katsu, Arai och Ozawa spelade Among us. Dom tyckte att någonting kändes konstigt men dom fortsatte att spela ändå. Arai var färgen Svart. Ozawa var färgen blå. Yuri var färgen rosa och Katsu var färgen vit. Alla var 12 år gamla och dom var alla killar. Alla var hemma hos Katsu, dom satt i soffan. Men det började kännas konstigt igen.

Det började bli mörkare och det såg ut som att dom var inne i spelet Among us. Fast det var dom inte det var Among us som hade blivit verkligt.

Spelet startade. Katsu var Crewmate. Ozawa var också Crewmate. Yuri var Imposter och Arai var Crewmate. Yuri hade till uppdrag att mörda någon med en kniv en pistol eller att bli ett monster och äta upp dom.

Dom andra hade till uppdrag att rösta ut Impostern och göra sina tasks.

Fortsättningen följer...

Soptsesth jeatjabistie

Vielie soptsesh
  • Ikon haren silhuett

Ninjah jïh gïermesje

Ikth lij gïermesje, gellieh åejjiejgujmie. Snjåajpelh dej njaelmiej sistie råasoejin. Dellie golme ninjah böötin, jïh gïermesjem bäjjese vaaran nollelin, gropten sijse. Jeehtin desnie gullie. Ninjah gïermesjem geereli...