Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon räv silhuett

Talvi Meänmaassa

Tänä päivänä oon pakkanen, 20 kraita, mutta illala oon nuoska.

Mie tehen ison lumiäijän. Sillä oon muuruuttinokka ja kivisuu. Sillä oon musta traasu hattu ja raitanen kaulahuivi. Kaulahuivi oon oransi ja sininen. Lumiäijälä oon suuppa käessä.

Fammu huutaa klasissa.

”Tule Tyra, sauna oon valmis.”

Sitte mie istun soffassa ja juon suklaamaitoa.

Aamula mie herrään ja mie katton ulos. Aurinko paistaa ja lumiäijä oon sulanu poijes.

Soptsesth jeatjabistie

Vielie soptsesh
  • Ikon haren silhuett

Ninjah jïh gïermesje

Ikth lij gïermesje, gellieh åejjiejgujmie. Snjåajpelh dej njaelmiej sistie råasoejin. Dellie golme ninjah böötin, jïh gïermesjem bäjjese vaaran nollelin, gropten sijse. Jeehtin desnie gullie. Ninjah gïermesjem geereli...