Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Märklig dröm

I natt drömde jag en märklig dröm. Jag var ute och skulle till affären. På vägen dit var allt som vanligt. Men det som jag inte visste var att en hundvalp var ensam på vägen. Jag tog fram telefonen och ringde mamma. Mamma sa att jag skulle kolla ifall den var skadad eller om den hade ett halsband. Den hade inte ett halsband men den var skadad. Jag ringde veterinären och dom skulle komma och kolla på hunden. Jag var ju så klart jätterädd och jag hoppades på att hundvalpen skulle klara sig. Några dagar senare ringer veterinären. Hundvalpen klarade sig och de ville att vi skulle komma och kolla på den. Veterinären sa att om ni vill får ni hunden för ingen äger den. SLUT

Soptsesth jeatjabistie

Vielie soptsesh
  • Ikon haren silhuett

Ninjah jïh gïermesje

Ikth lij gïermesje, gellieh åejjiejgujmie. Snjåajpelh dej njaelmiej sistie råasoejin. Dellie golme ninjah böötin, jïh gïermesjem bäjjese vaaran nollelin, gropten sijse. Jeehtin desnie gullie. Ninjah gïermesjem geereli...