Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Sova över

En natt skulle jag sova hos min kompis Lena. Lenas mamma och pappa skulle åka och handla.

När klockan blev 20.00 skulle vi se på Masked Singer. Efter en stund hörde vi ett ljud från övervåningen.

- Vad var det? sa Lena.

- Jag vet inte, ska vi titta? sa jag.

- Okej, men bara om du går först.

- Självklart! svarade jag.

Vi gick upp till övervåningen. Då hörde ljudet igen. Det kom från Lenas rum. Vi öppnade dörren till Lenas rum och såg en clown! Clownen kom närmare och närmare.

När Lenas föräldrar kom hem såg de bara massor av blod.

Soptsesth jeatjabistie

Vielie soptsesh
  • Ikon haren silhuett

Ninjah jïh gïermesje

Ikth lij gïermesje, gellieh åejjiejgujmie. Snjåajpelh dej njaelmiej sistie råasoejin. Dellie golme ninjah böötin, jïh gïermesjem bäjjese vaaran nollelin, gropten sijse. Jeehtin desnie gullie. Ninjah gïermesjem geereli...