Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Ankan Bill

Det fanns en gång en anka som hette Bill. Han älskade fotboll. Han var nio år gammal. Han ville bli världsbäst på fotboll.Han tränade varje dag.

Han blev bättre och bättre. Men han ville bli bäst. Han började spela i ett fotbollslag. Han var bäst i laget. När han blev äldre började han synas på tv. Han blev jätte populär.

Men han var fortfarande inte världsbäst, så han började träna ännu mer. Han hade fått mycket pengar av att spela fotboll. Han tränade och tränade. Efter ungefär två år blev han till slut bäst i världen.

Soptsesth jeatjabistie

Vielie soptsesh
  • Ikon haren silhuett

Ninjah jïh gïermesje

Ikth lij gïermesje, gellieh åejjiejgujmie. Snjåajpelh dej njaelmiej sistie råasoejin. Dellie golme ninjah böötin, jïh gïermesjem bäjjese vaaran nollelin, gropten sijse. Jeehtin desnie gullie. Ninjah gïermesjem geereli...