Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Matchen

Det var en vacker lördagsmorgon. Gräset var grönt och det var dags för fotbollsmatch. ÖIF och MMSK skulle möta varandra. När ÖIF gjorde mål hände en grej - en av Munksunds spelare ramlade. Domaren skrek straff. De tog bollen och gjorde mål. De satte bollen i mitten sedan var det halvlek. Alla skrek i pausen:

- Sveriges flagga gul och blå, mitt i korset ska det stå ÖIF.

Öjebyn körde hårt och gjorde flera mål i andra halvlek. Sedan var matchen slut. Den som fick gröna kortet var nummer 15.

SLUT.

Soptsesth jeatjabistie

Vielie soptsesh
  • Ikon haren silhuett

Ninjah jïh gïermesje

Ikth lij gïermesje, gellieh åejjiejgujmie. Snjåajpelh dej njaelmiej sistie råasoejin. Dellie golme ninjah böötin, jïh gïermesjem bäjjese vaaran nollelin, gropten sijse. Jeehtin desnie gullie. Ninjah gïermesjem geereli...