Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Den talande skotern

Det var en gång en pojke som hette Hugo Hugo var 16 år. Han tänkte köpa en skoter men när han skulle starta skotern så började den prata!

- Hej, vill du önska dej nånting?

- Ja, sa Hugo och önskade sig en Ockelbo 400. Det fick han.

Snipp snapp slut.

Soptsesth jeatjabistie

Vielie soptsesh
  • Ikon haren silhuett

Ninjah jïh gïermesje

Ikth lij gïermesje, gellieh åejjiejgujmie. Snjåajpelh dej njaelmiej sistie råasoejin. Dellie golme ninjah böötin, jïh gïermesjem bäjjese vaaran nollelin, gropten sijse. Jeehtin desnie gullie. Ninjah gïermesjem geereli...