Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Lang 06S

Sagan om den lilla ugglan

En gång var det en liten uggla och den flög och flög och hittade inte sina föräldrar. Det var en ledsen liten uggla. Då såg ugglan en ekorre och frågade om den hade sett ugglans föräldrar.

Ekorren svarade att den hade sett ugglans mamma och pappa och att de flög däråt. Ekorren pekade åt höger. Ugglan flög dit och träffade en enhörning. De var vänner. Ugglan frågade om enhörningen hade sett ugglans mamma och pappa. Och enhörningen sa att de flög till vänster.

Ugglan flög dit, men hittade inga föräldrar. Då hittade den ett ännu mindre ugglebarn som var ugglans lillasyster. Då såg de någon som flög mellan träden. Det var ugglemamman! Då fick ugglemamman sina barn tillbaka och de flög tillsammans hem till pappan.

De letade efter mat, döda möss, och åt dem. Sedan spydde de ut spybollar. För så gör ugglor när de har ätit.

Snipp snapp snutt! Så var sagan slut!

KristinaSjöstedt aaj tjaaleme

  • Lang 06S

Sagan om enhörningar

Det var en gång en liten enhörning som inte hade några föräldrar. Då kom en ännu mindre enhörning, den hade inte heller några föräldrar. Den mindre enhörningen kramade den lilla enhörningen. Sedan kom en jättestor...

Soptsesth jeatjabistie

Vielie soptsesh
  • Lang 04S

Ninjah jïh gïermesje

Ikth lij gïermesje, gellieh åejjiejgujmie. Snjåajpelh dej njaelmiej sistie råasoejin. Dellie golme ninjah böötin, jïh gïermesjem bäjjese vaaran nollelin, gropten sijse. Jeehtin desnie gullie. Ninjah gïermesjem geereli...