Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Minideckarna

- Kom nu Alma vi måste gå.

- Ja, jag kommer.

- Vi ska gå till vårt högkvarter.

- Ska vi göra en byrå?

- Ja, men vad ska den heta?

- Minideckarna!

Nu är det natt.

- Kolla, en stjärna som har halkat ner!

- Hej, hej, vad heter du?

- Stjärna.

- Halkade du?

- Ja.

- Ska vi kasta upp dig?

- Ja.

'Fjång' lät det när Minideckarna kastade upp stjärnan till himlen igen.

Soptsesth jeatjabistie

Vielie soptsesh
  • Ikon haren silhuett

Ninjah jïh gïermesje

Ikth lij gïermesje, gellieh åejjiejgujmie. Snjåajpelh dej njaelmiej sistie råasoejin. Dellie golme ninjah böötin, jïh gïermesjem bäjjese vaaran nollelin, gropten sijse. Jeehtin desnie gullie. Ninjah gïermesjem geereli...