Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Lang 06S

Lotto

Det var en gång en mask som vann på lotto. Masken gick till sin vän snigeln för att skryta om vinsten.

- Tjena snigeln. Vill du veta en sak? Jag vann på lotto! skröt snigeln.

- Hur mycket då? sa snigeln avundsjukt.

- Jag ska köpa en Ferrari, tv, mobil, och en ny jordhög.

- Men hur mycket vann du?

- 30 kronor!

Soptsesth jeatjabistie

Vielie soptsesh
  • Lang 04S

Ninjah jïh gïermesje

Ikth lij gïermesje, gellieh åejjiejgujmie. Snjåajpelh dej njaelmiej sistie råasoejin. Dellie golme ninjah böötin, jïh gïermesjem bäjjese vaaran nollelin, gropten sijse. Jeehtin desnie gullie. Ninjah gïermesjem geereli...