Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Trollet i skogen

Det var en gång ett troll som bodde i ett tält mitt ute i skogen. Han bodde själv där i skogen. En dag hittade han lite bär som var giftiga. När han hade ätit bären började han känna sig yr, till slut somnade han.

När han vaknade upp igen var han i ett slott. Där fanns massor med mat och dricka. När han kollade ut från balkongen såg han massor med bilar. När han gick ut såg han en port ner till källaren, han gick dit. Då såg han att man måste ha ett kort för att kunna öppna porten. Han hade sett kortet i slottet. Så han gick upp igen och in i slottet. När han hade hämtat kortet öppnade han porten.

Han gick ner i källaren och såg att det fanns ännu mer mat, dricka och bilar där. Plötsligt såg han ett magiskt skåp. Han gick och kollade in i skåpet. Där fanns det massor med pengar.

Soptsesth jeatjabistie

Vielie soptsesh
  • Ikon haren silhuett

Ninjah jïh gïermesje

Ikth lij gïermesje, gellieh åejjiejgujmie. Snjåajpelh dej njaelmiej sistie råasoejin. Dellie golme ninjah böötin, jïh gïermesjem bäjjese vaaran nollelin, gropten sijse. Jeehtin desnie gullie. Ninjah gïermesjem geereli...