Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Den stora sprängningen med katten Lea

Det var en gång en katt som hette Lea. Hon bodde på Slottsgatan och hade många vänner. Hon var jättesnäll mot alla och brukade ge bort pengar och mat.

En gång när hon var ute såg hon ett hus och gick in i det. Men hon sprang därifrån när hon såg hur någon sprängde träd och hus. Det var hemskt, och hon visste vem det var. Det var Sol som bodde på samma gata som Lea innan hon flyttade.

Sol brukade prata om att ta över hela världen. Hon var galen. Hon ville ha en sak, sin mamma och pappa, för hon saknade dom. Dom var aldrig hemma och Sol hade inga syskon.

Då träffade Lea Sol, och Sol sa:

- Möt mig hos dig imorgon, klockan 14:00 prick. Kom i tid, det borde du.

Lea visste inte vad hon skulle säga.

- Ja, jag kommer i tid, sa hon.

Nästa dag mötte Lea Sol, och Lea sa:

- Sluta! Jag kände din mamma och pappa. Dom vill inte att du ska riva staden och skogen.

- Men jag ville göra dom glada, sa Sol.

- Men du gör det sämre, sa Lea. Dom älskar dig, och du borde skaffa vänner och lära dig få en ägare och kärlek.

- Så många lögner, sa Sol.

- Men lägg ner och sluta förstöra, sa Lea. Så planterar vi nya träd tillsammans, och skaffar vänner.

Soptsesth jeatjabistie

Vielie soptsesh
  • Ikon haren silhuett

Ninjah jïh gïermesje

Ikth lij gïermesje, gellieh åejjiejgujmie. Snjåajpelh dej njaelmiej sistie råasoejin. Dellie golme ninjah böötin, jïh gïermesjem bäjjese vaaran nollelin, gropten sijse. Jeehtin desnie gullie. Ninjah gïermesjem geereli...