Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Snögubbens jullov

Det var en gång en snögubbe som hette Lapras. Lapras var en snäll snögubbe, han fick stå väldigt länge i snön. En gång drömde han en dröm så här gick drömmen till:

En morgon hade det kommit snö på Albins gård. Han sprang ut och gjorde en snögubbe. Det hände någonting med snögubben som Albin hade önskat sig, snögubben Lapras blev levande!

Albin kunde inte tro sina ögon. Snögubben Lapras tog med sig Albin på ett äventyr. Men den onda snökungen ville förstöra jullovet. Just då vaknade Lapras och upptäckte att det var julafton.

Nu hade tiden gått och det var kväll. Skorstenen på taket var varm så Lapras höll på att smälta. Men det slutade att vara varmt, så snögubben Lapras kunde vara kvar. Snipp snapp snut så var sagan slut.

Soptsesth jeatjabistie

Vielie soptsesh
  • Ikon haren silhuett

Ninjah jïh gïermesje

Ikth lij gïermesje, gellieh åejjiejgujmie. Snjåajpelh dej njaelmiej sistie råasoejin. Dellie golme ninjah böötin, jïh gïermesjem bäjjese vaaran nollelin, gropten sijse. Jeehtin desnie gullie. Ninjah gïermesjem geereli...