Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Björnen och vargen

Det var en gång en björn. En dag kom en varg.

- Vill du va min vän? frågade björnen.

- Ja, svarade vargen.

Björnen blev glad.

- Vi kan åka till badhuset, sa björnen.

- Ja, svarade vargen.

När dom hade badat gick dom till lekparken. Sen levde dom lyckliga i alla sina dagar.

Soptsesth jeatjabistie

Vielie soptsesh
  • Ikon haren silhuett

Ninjah jïh gïermesje

Ikth lij gïermesje, gellieh åejjiejgujmie. Snjåajpelh dej njaelmiej sistie råasoejin. Dellie golme ninjah böötin, jïh gïermesjem bäjjese vaaran nollelin, gropten sijse. Jeehtin desnie gullie. Ninjah gïermesjem geereli...