Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Ukraina vs Ryssland

I februari 2022 sa Putin till Rysslands militärer att kriga med Ukraina för att Putin ville ha ville ha Ukrainas land. Men det ville inte människorna i Ukraina så Putin sa till militärerna att skicka bomber till Kiev, Ukrainas huvudstad. De som bodde där var ledsna så de försöker fly från landet. Men nu, jag menar nu, skickar de bomber medans de krigar och vi chillar.

Visste ni att Ukrainas president är med i kriget och Sverige har skickat vapen och några länder kommer att hjälpa Ukrainas land. Jag tror det här kommer bli farligt för de som är i Ukraina. Vi måste hjälpa dem. Vad händer om Ryssland krigar med oss? Så händer det för Ukraina igen. Vi måste hjälpa Ukraina .

Soptsesth jeatjabistie

Vielie soptsesh
  • Ikon haren silhuett

Ninjah jïh gïermesje

Ikth lij gïermesje, gellieh åejjiejgujmie. Snjåajpelh dej njaelmiej sistie råasoejin. Dellie golme ninjah böötin, jïh gïermesjem bäjjese vaaran nollelin, gropten sijse. Jeehtin desnie gullie. Ninjah gïermesjem geereli...