Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Calliope

Det var en gång en flicka som bodde på ett mentalsjukus. Hon hette Calliope och hade begått folkmord. Hon hatade alla på hennes skola. Så på examen så mördade hon nästan alla på skolan tills polisen kom. Hon gick i sexan då. Calliope blev mobbad av sitt namn och för att hon var ginger.

Nu så är hon 19 år och har bott på mentalsjukhuset i snart åtta år.

Hon mördade sin familj dagen innan genom att skära ut deras ögon och knäcka deras ben. Hennes bästa vän dödade hon också genom att sticka in en penna i hennes ena öga och sen strypa hon.

Calliope tog självmord den 18/3 1931 i trädgården på mentalsjukhuset genom att sno en kniv från matsalen och stack in den i halsen.

Soptsesth jeatjabistie

Vielie soptsesh
  • Ikon haren silhuett

Ninjah jïh gïermesje

Ikth lij gïermesje, gellieh åejjiejgujmie. Snjåajpelh dej njaelmiej sistie råasoejin. Dellie golme ninjah böötin, jïh gïermesjem bäjjese vaaran nollelin, gropten sijse. Jeehtin desnie gullie. Ninjah gïermesjem geereli...