Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Ikon ugglan silhuett

Blox Fruit

Det var en dag när en liten pojke gick omkring. Han hette Luffy. Och han hade två brorsor som hette Ace och Sabo.

Luffy hade också vänner. De hette Zoro, Sanji, Nami, Chopper, Broke, Nicko, Robin och Franky.

Fortsättning följer ...

Soptsesth jeatjabistie

Vielie soptsesh
  • Ikon haren silhuett

Ninjah jïh gïermesje

Ikth lij gïermesje, gellieh åejjiejgujmie. Snjåajpelh dej njaelmiej sistie råasoejin. Dellie golme ninjah böötin, jïh gïermesjem bäjjese vaaran nollelin, gropten sijse. Jeehtin desnie gullie. Ninjah gïermesjem geereli...