Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen
  • Lang 06S

Vampyren - Del 1

Lova och hennes bror Ivan sitter i soffan. De är ensamma hemma den här stunden, mamma och pappa är på restaurang och de får äntligen vara hemma själva utan en barnvakt.

Lova är tre år äldre än Ivan.

Men nu börjar Ivan bli hungrig. Mamma och pappa hade lämnat pizza i kylen att värma. Ivan sätter sig ner medans han väntar på pizzan. När Lova värmer den så hör de ett knakande. Båda blir oroliga, men tänker inte mer på det.

När de sen sitter ner och äter så skriker Ivan till av rädsla. Att han var rädd hörde Lova på hans röst. Lova frågar vad som är fel. Ivan svarar att han tyckte han såg något utanför deras hus. Lova säger att det säkert inte är något, och de fortsätter att äta.

Lova säger att "nu att det är dags att sova". När hon har lagt Ivan i sängen så ringer mamma och pappa. De säger att det finns vampyrer runt deras hus och att de kommer hem nu.

Mamma och pappa lyckas smyga in i huset.

Soptsesth jeatjabistie

Vielie soptsesh
  • Lang 04S

Ninjah jïh gïermesje

Ikth lij gïermesje, gellieh åejjiejgujmie. Snjåajpelh dej njaelmiej sistie råasoejin. Dellie golme ninjah böötin, jïh gïermesjem bäjjese vaaran nollelin, gropten sijse. Jeehtin desnie gullie. Ninjah gïermesjem geereli...